Minh Mẫn

Giám Đốc SĐT: 0915 850 853 Skype: Yahoo:minh8800@yahoo.com

Kim Viên

Tiếp Nhận Ý Kiến Khách Hàng SĐT: 0169 996 8014 Skype: Yahoo:kimvien_nguyen@yahoo.com

Lê Trọng Hiếu

Kỹ thuật SĐT: 0986 055 438 Skype: Yahoo:...@yahoo.com

Như Ý

Chăm Sóc Khách Hàng SĐT: 0937 751 781 Skype: Yahoo:nhuy3000@yahoo.com

Nguyễn Văn Lên

Kinh Doanh Camera SĐT: 098 497 1521 Skype: Yahoo:nvlen@yahoo.com

KD

Kinh doanh SĐT: 0915 850 853 Skype: Yahoo:...@yahoo.com

Hữu Tài

Kinh Doanh MCCSĐT: 0909 3484 07 Skype: Yahoo:chunghuutaivn@yahoo.com

Mỹ Linh

Kinh Doanh SĐT: 0949 252 295 Skype: Yahoo:linhabsco@yahoo.com

KD

Kinh Doanh SĐT: 0915 850 853 Skype: Yahoo:...@yahoo.com

Xuân Thịnh

Kinh Doanh SĐT: 0902 787 946 Skype: Yahoo:thinh_abs@yahoo.com